March 27th, 2013

Солнышко

Укро-румыны. Балканские корни украинцев.

Оригинал взят у narvasadataa в Укро-румыны. Балканские корни украинцев.
В настоящее время антропологией, палеоантропологией, генетикой (данные по группам крови, классическим маркерам, аутосомной ДНК, Y-хромосоме, мтДНК и др.), а также исторической наукой и археологией, иными отраслями науки, накоплено достаточно, данных, чтобы сделать обоснованный вывод о том, что (западные) украинцы генетически принадлежат к кругу "балканских" популяций, а предки (западных) украинцев мигрировали на территорию современной Украины, вероятно, с территории современной Румынии, и первоначально принадлежали к фракийской (гето-дакийской) этно-лингвистической группе.


АНТРОПОЛОГИЯ
По данным антропологии, украинцы принадлежат к альпийской расе, доминирующей в круге "балканских" популяций, а не к балтийской и нордической расам, доминирующим в северных славянах.

Украинцы входят в днепро-карпатскую группу популяций. Сюда же включаются... словаки и частично чехи, сербы и хорваты, южные, центральные и восточные венгры.Collapse )

Источник: Украинцы. Изд-во РАН. Москва. 2000 год. С. 62


Ще на рубежі XIX — XX ст. комплекс ознак, властивий людності центральноукраїнської антропологічної області (середній та високий зріст, брахікефалія, досить темний колір очей та волосся, здебільшого пряма форма носа, середній розвиток третинного волосяного покриву і т. ін.) був описаний американським антропологом В. Ріплеєм під назвою «альпійська раса». Займаючи проміжне становище між північними та південними європеоїдами, носії даного комплексу характеризуються наявністю численних різновидів. Так, В. Бунак, крім власне альпійської, виділяв ще й східноальпійську, або карпатську, расу, ознаки якої, на його думку, переважають серед українців.
http://litopys.org.ua/segeda/se03.htm«Поляк, білорус та росіянин антропологічне стоять дуже близько один до одного;
українець, в свою чергу, дуже відрізняється від всіх своїх сусідів і, з антропологічного
погляду, займає цілком самостійне місце» (в підр. Рудницького, ст. 182).

www.ukrcenter.com/library/read.asp

«Українці,— безперечно найбільшу спорідненість виявляють з
південними та західними (за винятком поляків) слов'янами» (підр. Ф. Вовка, ст.
31).

www.ukrcenter.com/library/read.asp

Уже в 80 роках XIX ст. відомий географ Елізе Реклю відзначив близьку
спорідненість українців з південними слов'янами. Наприкінці XIX ст. французький
антрополог Амі ділив усіх слов'ян на дві великі групи: групу великорослих,
бра-хіцефалічних, з темним волоссям,—та нижчу на зріст, з меншою брахіцефалією й
ясним волоссям. До першої групи Амі зараховував сербів, хорватів, словаків,
чехів і українців, до другої—полабів, поляків, білорусів і росіян. Подібний
поділ прийняв також і Денікер . За його сприйняттям, українці належать до т. зв.
динарської (адріятицької) раси, тим часом як поляків і росіян Денікер відносив
до вислян-ської раси.

www.ukrcenter.com/library/read.asp


Вовк слідом за Амі (Намі), як це згадувалося вище, об'єднував українців разом з
південними слов'янами (сербами, хорватами) та чехами й словаками в одну расову
динарську групу (темнооких і темноволосих брахіцефалів високого зросту). Дальші
дослідники (Матіцка та інші) виділили чехів і словаків з цієї групи і зарахували
їх до альпійського расового типу (темний, круглоголовий, малого зросту).
Продовжуючи розвивати цю думку, російський вчений-антрополог Чепурковський, в
свою чергу, відніс українців також до альпійської раси.

www.ukrcenter.com/library/read.asp

Мнение антропологов о принадлежности (основной массы) украинцев к альпийскому (динарскому) типу (прежде всего, балканских популяций - сербов, хорватов и т.д.) практически единодушное.

Що ж стосується спроб В. Дяченка знайти аналогії українцям Центральноукраїнської області серед росіян та білорусів — представників світлопігментованого валдайсько-верхньодніпровського комплексу, то вони не дістали підтримки з боку інших фахівців. Зокрема, Т. Алексєєва наголошувала, що за кольором очей та волосся — ознаками, які відіграють дуже важливу роль в антропологічних класифікаціях європейських народів — українці та «валдайці» перебувають якраз на протилежних кінцях ланцюга, що сполучає північних та південних європеоїдів. «Весь антропологічний вигляд українців, — писала дослідниця, — свідчить про південні зв’язки, і, очевидно, немає підстав шукати йому аналогії серед груп, які входять до кола північних європеоїдів».
litopys.org.ua/segeda/se03.htm
Львовская футбольная команда:
Collapse )
Святослав

Левашов как негласный агент сионизма

Левашов и его последышы из группы «Антисионизм»Нужно отметить, что многие сектанты-левашовцы наивно полагают, что они (и только они. - прим.) являются настоящими «жидоборцами» и «антисионистами».

Типичным примером сектантско-тоталитарного мышления в примеси с яркой христианофобией выступает паблик «Антисионизм» (http://vk.com/antizionis), администрация которого совершенно недвусмысленно проявила себя в качестве не терпящих инакомыслия христоненавистников и мифотворцев.

Думая, что «борятся» с сионизмом, эти сектанты постят у себя в группе до абсурда нелепые, и подчас даже смешные для человека в здравом уме, посты об «иудохристианстве». В своем плагиате (отметим, что сам Левашов был талантливым плагиатчиком) они дошли до того, что стали присваивать происхождение термина «Православие» древним язычникам, т.е. от разбора самого слова на «Славь» и «Правь» (подробнее о кальке слова «Православие» здесь http://azbyka.ru/dictionary/15/pravoslavie-all.shtml).

Collapse )